Angelique's Webshop

Algemene Voorwaarden

 1. Klant is koning
 2. Service is erg belangrijk
 3. Probleem: wij lossen het op!

Artikel 2. Wie zijn wij nou eigenlijk?

Elke dag zijn wij op zoek naar de allerleukste producten voor de allerkleinste prijsjes. Een aanbieding is slechts 24 uur geldig. Is de dag voorbij? Dan zullen er nieuwe aanbiedingen online staan!

Wij staan je graag te woord:

  • Email: angeliqueswebshop@gmail.com

Zakelijke gegevens:

  • Handelsnaam: Angelique’s Webshop
  • KVK-nummer:  84363053
  • BTW-identificatienummer: NL003953755B49

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Wij doen ons best om de algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Hier staat namelijk in wat wij voor je doen en wat je van ons kunt verwachten. Deze voorwaarden zijn van belang als je iets bij ons gaat kopen, of hebt gekocht.
 2. Het kan voorkomen dat wij aparte voorwaarden hebben bij een product. Dit wordt dan altijd duidelijk aangegeven zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Artikel 4. Transparantie

 1. Wij zijn altijd eerlijk in de communicatie. Alle informatie over het product, wat het kost, verwachtte levertijd en retourbeleid is op onze site te vinden. Mocht je toch vragen hebben over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op!

Artikel 5. De overeenkomst

 1. Bij ons doe je online zaken in een veilige omgeving. Alle betalingen die je doet zijn versleuteld en beveiligd. Je loopt dus geen risico dat je geld verdwijnt. En mocht er toch iets misgaan dan vergoeden wij de schade, beloofd!
 2. Als je een bestelling hebt geplaatst krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Zorg er dus voor dat het e-mail adres dat je hebt opgegeven klopt.
 3. Een factuur van je bestelling krijg je automatisch gemaild.

Artikel 6. Onjuistheden

 1. Ieder mens maakt fouten en aangezien wij mensen zijn zou het zomaar kunnen dat ook wij eens een foutje maken. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wij bij een deal een zetfout maken en er een tablet op de site staat voor slechts €1,55 in plaats van €155. Aangezien het dan duidelijk is dat dit een zetfout is zijn wij niet verplicht het artikel te leveren voor €1,55. Mocht er zoiets gebeuren dan zullen wij het natuurlijk wel klantvriendelijk oplossen. Zo kun je in dat geval bijvoorbeeld een tegoedbon verwachten.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8. De prijs

 1. Wij houden je niet voor de gek. Wij zullen geen onverwachte kosten in rekening brengen.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Er kunnen nog verzendkosten gerekend worden. Dit kan per product verschillen maar er zal altijd duidelijk worden gemaakt om hoeveel het gaat.

Artikel 9. Garantie

 1. Je hebt betaalt voor een goed product en daar heb je recht op. Is er toch iets aan de hand? Neem dan contact met ons op en we lossen het voor je op.

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. Wij zullen altijd ons best doen om je goed te helpen. Wij houden van tevreden klanten.
 2. Bij elke deal staat aangegeven wat het verwachte leveringstermijn is. Dit kan per deal verschillen.
 3. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren dan mag jij kiezen: je vraagt je geld terug, je vraagt of wij een vervangend product kunnen leveren of je vraagt een tegoedbon.
 4. Als een product beschadigd of kwijtraakt voordat je het ontvangt is dat uiteraard onze verantwoordelijkheid. Je krijgt dan zo snel mogelijk een nieuw product van ons toegestuurd.

Artikel 11. Betaling

 1. Nadat we je betaling hebben ontvangen maken we je bestelling direct in orde, tenzij er gekozen is voor achteraf betalen. Dan versturen wij jouw bestelling uiteraard voordat er betaald is.
 2. Indien je bij het afrekenen van jouw bestelling kiest voor de betaalmethode Afterpay is het van belang dat je rekening houdt met het volgende: Wij hanteren een minimum van €5,- en een maximum van €1000,-. Je ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst van het product een mail inclusief factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te voldoen. Mocht je hier een herinnering over ontvangen terwijl je wel al betaald hebt verzoeken wij jou contact op te nemen met Afterpay. Dit kan via het volgende nummer: 020 723 0270.
 3. Klopt er iets niet in de betaalgegevens? Neem dan contact met ons op.

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Heb je een klacht? Dat vinden wij erg vervelend! Wij zullen er alles aan doen om je klacht te verhelpen. Stuur een mailtje naar Info@boutiquewijlre.nl en wij zullen je zo snel mogelijk helpen.
 2. Als we je klacht niet binnen 5 dagen kunnen oplossen dan laten we je weten hoeveel tijd we nodig hebben om het op te lossen.
 3. Mocht er niet tot een oplossing worden gekomen heb je de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Heb je een klacht? Dat vinden wij erg vervelend! Wij zullen er alles aan doen om je klacht te verhelpen. Stuur een email naar Info@boutiquewijlre.nl en we zullen je zo snel mogelijk helpen.
 2. Als we jouw klacht niet binnen 5 dagen kunnen oplossen nemen wij contact met je op om aan te geven hoe lang het gaat duren.

Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Als we in de toekomst iets gaan veranderen aan deze algemene voorwaarden dan zullen we dat ook aanpassen op de site.